Alanya Avukat

Alanya Avukat Alanya avukat ihtiyacı olanlar profesyonel bir şekilde destek alabilir. Avukat, hukuk eğitimini almış gerekli şartları yerine getirmiş kişidir. Gerçek ve tüzel kişilerin yargı karşısında hakkını savunan, yol gösterici olarak mesleklerini icra ederler. Hukuki olan anlaşmazlıkları ya da meseleleri, yasalara en uygun şekilde çözmeyi amaçlar. Avukat olmak için eğitimini alan kişiler, çalışma hayatlarında belli alanlara yönelik çalışmalar gerçekleştirebilir. Her ne kadar hukuki olarak bir branşlaşma söz konusu olmasa da; avukatlar daha başarılı oldukları alana yönelerek daha çok çaba harcayabilirler. Bir avukatın hukuk içinde bulunan bütün alanlara çok iyi bir şekilde hakim olması mümkün değildir. Bu nedenle avukatların kendi istekleri ile belli bir alana yönelmesi daha başarılı olmalarını sağlayabilir. Aynı zamanda herhangi bir branşlaşma söz konusu olmadığı için avukat kişiler bütün davalara bakabilir. Tecrübe sahibi avukatlık ofislerinde bulunan avukat kadrosu, müvekkillere alanlara bölünerek hizmet verir. Böylece dosya ve davalarda daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün olur. Hayat boyu insanların ne zaman bir avukata ihtiyaç duyacağı belli olmaz. İnsan, aile ve şirket gibi kurumların sahip olduğu birçok hak ve yükümlülük bulunur. Toplum tarafından hakim olunmayan konular olduğu için destek almak gerekebilir. Profesyonel bir şekilde hizmet sunan ve tecrübe sahibi avukatlara danışmak her zaman daha memnun kalınmasını sağlar. Sadece dava veya dosya olması durumunda değil, herhangi bir olasılık dahilinde de Alanya avukat danışmanlık hizmeti alınabilir. Alanya Boşanma Avukatı Alanya boşanma avukatı sayesinde kişiler aile hukuku konusuna hakim olan avukatlardan destek alabilir. Aile kurumu yasalar gereği oldukça önemli bir konumdadır. Toplumu yansıtan ve oluşturan yapı ailedir. Bu nedenle kanunlar gereği bazı yükümlülüklere sahiptir. Aile hukuku, oldukça geniş kapsamlı bir konudur. Boşanma davası için destek alınacak avukatın bu konuda kendini geliştirmiş olması önemlidir. Aile hukuku gereği uyuşmazlıkların yaşanması durumunda boşanma davaları açılabilir. Boşanma davaları nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi davalarına ayrılabilir ya da ilerleyen süreçlerde gerekli hale gelebilir. Çiftler arasında olan evlilik kavramına göre davalar ikiye ayrılır; anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası. Anlaşmalı boşanma davaları genelde herhangi bir uyuşmazlığı olmadığı, çiftlerin medeni bir şekilde iletişime geçerek evliliği sonlandırma kararı alması ile açılır. Evlilik sürecinde taraflardan herhangi biri fiziksel ya da psikolojik olarak şiddete uğrama gibi durumlara maruz kalıyor ise bu boşanmalar çekişmeli boşanma davası olarak açılır. Alanya boşanma avukatı davalardan önce gerekli hazırlıkları yerine getirir. Hukuk sistemine göre boşanma davalarında, evliliğin sonlanması için geçerli bir sebebe ihtiyaç vardır. Avukatın bu konuda hazırlıklarını iyi yapması gerekir, evlilik süreci hakkında bilmesi gereken durumları iyi bir şekilde dinlemeli ve gerekli analizleri yapmalıdır. Davadan önce, boşanmaya teşkil edecek bir sebebe varılmalıdır. Daha sonraki süreçlerde dava kesin bir şekilde karara bağlanana kadar avukatınız sizin yanınızda bulunur. Alanya Ceza Avukatı Alanya ceza avukatı kişi özgürlüğü ve mağdur hakları bakımından hukuk çerçevesinde en hassas konulardan biri ile ilgilenir. Her avukatın yaptığı gibi asıl amacı savunmaktır, fakat ceza avukatlığı yapan kişilerin savunması biraz daha farklıdır. Bunun sebebi ise ceza avukatı direkt olarak kişi özgürlüğünü ilgilendiren konular üzerine çalışır. Hem şüpheli hem de sanığı savunma hakkına sahiptir, bu savunmaları yapan ceza avukatlarına; müdafi adı verilir. Sanığın ya da şüphelinin hakkını savunan ve koruyan, yargı karşısında onları temsil eden kişilerdir. Sanığın avukatı sadece hukuki olarak temsilcisidir, sadece hukuki olarak mahkemede savunma yapar. Kişilerin yerine geçerek herhangi bir olayı anlatma imkanı yoktur. Mahkemede yargılanan kişilerin olaya şahitlik etmesinden dolayı, olayı sadece şahısların anlatmasına izin verilir. Sanığı temsilen avukatın delil sunması mümkündür. Aynı zamanda sunulan delilleri değerlendirebilir ve itirazda bulunabilir. Yargılama dışında kalan kişilere, olay ile ilgili soru sorma hakkına da sahiptir. Alanya ceza avukatı birden fazla müvekkili savunabilir. Ceza davalarında göre alan avukat onlarca hatta yüzlerce kişiyi savunma hakkına sahiptir. Sadece savunulan kişiler arasında herhangi bir menfaat çelişkisi bulunmamalıdır. Bir kişi için yapılan savunma diğerlerinin savunmasına zarar vermemelidir. Bu tarz bir durum ile karşılaşan avukatlar, karar vermeli ve sadece tek tarafı savunmaya devam etmelidir. Aksi halde savunmalar arasında oluşan çelişkiden dolayı savunma hakkı tamamen zarar görür. Alanya Gayrimenkul Avukatı Alanya gayrimenkul avukatı taşınmazlar ile ilgili olan uyuşmazlıkları çözmek için hukuki olarak destek verir. Türkiye’de taşınmazlar ile ilgili olan süreçler, gayrimenkul hukuku genelinde bir araya gelir. Yerli ve yabancı uyruklu kişiler için bu süreçlerde danışmanlık yapılabilir. Tescil davaları, tapu iptali ve davaların takibi, taşınmaz üzerinde hak tesisi gibi işlemlerde yakından takip işleri yaparlar. Tarla, arazi, arsa ve konut olarak bulunan yerlerin üzerinde yapılaşma gibi düzenleme yapabilen malvarlığına gayrimenkul denir. Türk Medeni Kanunu düzenlemelerine göre gayrimenkul hukuku ilkeleri belirlenmiştir. İmar Kanunu ve Toprak Koruma Kanunu gibi farklı özel yasalarda da gayrimenkul hukukuna ilişkin düzenlemeler bulunur. Gayrimenkul avukatlığı yapan kişilerin bütün bu konulara hakim olması gerekir. Alanya gayrimenkul avukatı sadece dava süreçlerinde değil hukuki olarak işlerin yürütülmesi durumunda da yardımcı olabilir. Taşınmaz olan varlıkların alım, satım ve tapu tescil işleri, kira ya da satış sözleşmesinin hazırlanması, kiracıların tahliyesi, tapu iptali, taşınmazlar üzerinde hakkı olan ortaklar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözülmesi, yabancı uyruklu kişilerin mülk edinme işleri gibi konuların hepsinde hukuksal olarak süreçleri takip eder ve gerekli durumlarda müdahale eder. Mal sahibi, kiracı, yatırımcı, inşaat firması, mühendis, mimar ve planlamacılar gibi kişiler hukuki olarak avukatlardan destek alabilir. Davalarda bu taraflardan herhangi birini, uyuşmazlık karşısında savunmak için avukat temin edilir. Gayrimenkul davaları genellikle tarafların maddiyatına dayalı davalardır, bu nedenle güvenilir bir avukat ile çalışmak daha garanti bir sonuca varılmasını sağlayabilir. Alanya İcra Avukatı Alanya icra avukatı icra ve iflas hukuku konularında kendini geliştirmiş ve müvekkillere destek olan kişidir. Özel hukuklar sebebiyle borcun oluşması ve borçlunun kendi rızası ile bu borcu ödememesi durumunda devletin kanun ve yasaları gereği ödemesi için gerekli yaptırımları kapsayan hukuk dalıdır. Borcu olan kişinin borcunu ödememesi sonucu icra takip işlemleri başlatılabilir, alacaklı olan taraf için her türlü hukuki işlemi yapan vekile icra avukatı denir. İcra avukatı, borçlunun taşınmaz ve taşınır olan mal varlıkları üzerine haciz konulması için talep verir. Fiili olarak gerçekleştirilen haciz işlemlerinde yapılan tahsilatlar tamamen hukuk yasalarına uygun bir şekilde gerçekleştirilir. Borçlu olan taraf ile iletişime müvekkil adına avukatı geçer. Aynı zamanda müvekkiline karşı açılan icra takiplerine karşı şikayet ve itiraz yapma hakkına da sahiptir. İflas ve iflas erteleme konularında da şirketler avukatlar ile beraber çalışabilir. Alanya icra avukatı borcunu ödemeyen borçlu kişilerin varlık tespitini yapar. Yapılan tespit sonucunda yasalara uygun bir şekilde borçların tahsil edilmesi için çalışır. Avukatlar, borçlu ve alacaklı arasında iletişim köprüsü kurarak arabuluculuk yapmaya çalışabilir. Dava süreci kesin bir şekilde sonlanana kadar gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını savunmak zorundadır. Borçların normal yollardan alınamaması durumunda icra müdürlüğü sayesinde takip başlatabilir. Kredi sözleşmesi gibi sözleşmelerin sonucu oluşacak alacakların takibini de yapar. Bütün bu konular ve daha fazlası için icra avukatından yardım alınabilir. Alanya Vatandaşlık Avukatı Alanya vatandaşlık avukatı sayesinde Alanya bölgesinde bulunan yabancı müvekkiller pek çok konuda hizmet alabilir. Vatandaşlık avukatı, farklı ülkelerin vatandaşları olan kişilere vatandaşlık hukuku içinde bulunan hukuki işler ve davalarda hizmet sunar. Türk Vatandaşlık Kanunu kapsamında bulunan konularda yardımcı olarak gerekli dava ya da işlemler çözülür. Vatandaşlık avukatlarının yaptıkları işler, bir bütün olarak bakıldığı zaman vatandaşlık hukuku çerçevesine yaşanan uyuşmazlıklara hukuki olarak yardım eder. Avukatların görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür; • Türk vatandaşı olan kişilerin farklı bir vatandaşlık alması, • Türk vatandaşı olmayan kişilerin, vatandaşlık kazanması, • Çoklu vatandaşlığa sahip olan kişilerin yaşadıkları uyuşmazlıklar, • Çifte vatandaşlık uyuşmazlığı yaşayan kişilerin takibi, • Herhangi bir vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi sürecinde yapılan çalışmalar Alanya vatandaşlık avukatı müvekkillerine bu ve benzeri konularda hizmet sunabilir. Verdiği diğer hizmetler arasında; yabancı uyruklu vatandaşların oturma izni süreçlerinde takip, vatandaşlık kazanmak isteyen kişiler için gerekli hukuki süreçlerin takibi, yabancı ülkelerin vatandaşı olup Türkiye’de taşınmaz mülke sahip olan ve vergi muafiyeti talep eden kişilerin süreçlerini takip, çifte vatandaşlık başvuruları gibi süreçlerin hepsinde de danışmanlık yapabilir. Vatandaşlık hukuku kapsamında bulunan yasa ve gerekliliklere hakim olan avukatlar ile süreçlerin hepsi en kısa sürede çözülebilir. Vatandaşlık işleri, bireysel olarak yapıldığı zaman oldukça uzun süreler sonra sonuca bağlanabilir. Uzman kişilerden yardım alarak doğru bir şekilde ve kısa zaman içinde sonuca varılabilir.

Yorum yapın